108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Контакти

108 СУ "Никола Беловеждов"
Адрес: гр. София, п.к. 1592
Район: Искър,  ж.к. Дружба 1
Телефони:

Канцелария: 02/979-08-99; 02/978-48-88

Заместник директор АСД: 02/889-24-27


Автобуси: №84, №88, №604 и №404;
Трамвай №20; Тролей №4 и №11
www.108su.net; E-Mail:  info@108su.netcou108@mail.bg

 

 

 

 

 

Длъжностно лице по ЗЗЛД 

адвокат Елена Златева, телефон за връзка (само за информация по Закона за защита на личните данни): 0882030565 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития