108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Контакти

108 СУ "Никола Беловеждов"
Адрес: гр. София, п.к. 1592
Район: Искър,  ж.к. Дружба 1
Телефони:

Канцелария: 02/979-08-99; 02/978-48-88

Заместник - директор АСД: 02/889-24-27


Автобуси: №84, №88, №604 и №404;
Трамвай №20; Тролей №4 и №11
www.108su.net; e-mail:  info@108su.net

 

 

Длъжностно лице по ЗЗЛД 

адвокат Елена Златева, телефон за връзка (само за информация по Закона за защита на личните данни): 0882030565 

 Политика на личните данни


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития