108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Контакти

108 СУ "Никола Беловеждов"
Адрес: гр. София, п.к. 1592
Район: Искър,  ж.к. Дружба 1
Телефони: 979-08-99, 889-25-27, 889-24-27
Автобуси: №84, №88, №604 и №404;
Трамвай №20; Тролей №4 и №11
www.108su.net; E-Mail: cou108@mail.bg; info@108su.net

 

Длъжностно лице по ЗЗЛД 

адвокат Елена Златева, телефон за връзка: 0882030565