108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


История

                                  Никола Беловеждов

    108 Средно общообразователно училище "Никола Беловеждов" е открито през 1972 г. Неговият патрон Никола Беловеждов заема заслужено място сред бележитите дейци на Априлското въстание, в редиците на народни учители, общественици и просветители на българския народ, с право наречени "народни будители".
     Роден е в град Копривщица, люлка на българщината, на 25 октомври 1856 г. Бил е секретар на военния революционен съвет на IV революционен окръг.
     След разгрома на въстанието е изпратен на заточение и освободен след подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Като учител в София основава училището "Кирил и Методий". Това име то носи и до днес. Автор е на читанка за IV клас, издава детско списание ”Звездица”, основател и на "Учителската взаимоспомагателна каса". Докрай остава в служба на просветното дело.
      Умира на 4. XI .1930 г.