108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

История

                    

                                  История 108 СУ„Никола Беловеждов“

108 Средно училище „Никола Беловеждов“ е открито на 15.09.1972 г.От 01.10.1976 г. училището става базово (от 1. до 4. клас).

На 25.10.1977 г. училището приема за свой патрон името на възрожденеца Никола Беловеждов, всеотдаен учител и участник в Априлското въстание. На първия патронен празник, проведен в Културен дом „Дружба”, присъстват и внуците на бележития българин, чието име грее в редиците на просветителите на българския народ, наричани „народни будители“. На 25-годишния юбилей на училището през 1997 г. отново присъстват потомците на Беловеждов. Своята благодарност за популяризирането на името на Никола Беловеждов те оставят в летописната книга на училището.

През годините до днес директори на училището са Вера Константинова (1972 – 1977), Радка Аврамова (1977 – 1981), Боряна Девенска (1981 – 1993, Тодор Таслаков (1993 – 1996), Тодорка Георгиева (1996 – 2005), Ваня Джурова (2005 – 2020), Лилия Тодорова (2020 – ).

През 2005 г. се провежда Обществен форум в ж.к. „Дружба” за свободното време на младежите от р-н „Искър”. Одобряват се и се разработват пет проекта. Училището е включено в програма за внедряване на информационни технологии в българските училища. Откриват се три компютърни зали.

В последното десетилетие е постигнато сериозно повишаване на мотивацията на учениците чрез въвличането им в практически програми по финансова грамотност и участие по проекти на Junior Achievement. Въведено е профилиране на паралелките след 7. клас в профил „Предприемачество“. През ноември 2015 училището е домакин на второто разширено издание на проекта „Знания, които променят живота“, организирано от Junior Achievement (България) и MetLife. За 2015/2016 учебна година, 108 Средно училище е отличено от Столична община с приза за най-добре работещо по предприемачески програми столично училище. И до днес училището продължава достойно да защитава този приз, препотвърждавайки нивото си с многобройни награди, спечелени в различни участия и инициативи, в които често пъти то се явява домакин. През годините ученически екипи участват в разнообразни състезания, национални кампании и проекти, както и в извънкласни дейности – спортни първенства, зелени училища, образователни екскурзии, концерти на училището, срещи с известни личности.

През 2020-2021 година голяма част от усилията са насочени към допълнителни подобрения и обновяване на материалната база на училището. Популярни възпитаници на 108 СУ  са Ивайло Гюров, Веско Ешкенази, Иван Черкезов, Александра Жекова.

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития