108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 108 ученици в 108. СУ „Никола Беловеждов“

11 Ноември 2022 г.
ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР
108 ученици в 108. СУ „Никола Беловеждов“

На 21 .10 2022г. 108 СУ бе домакин на иновационен лагер за генериране на идеи на тема „Предприемачество и кръгова икономика“. Идеятаеученицитедабъдатзапознатисконцепциятазакръговатаикономикаивъзможностите за справяне с проблемите със замърсяването и рециклиране на отпадъци, като предложат предприемачески бизнес решения. Събитието се проведе в партньорство с JA България , а участие взеха ученици от десет софийски училища: 108. СУ „Никола Беловеждов“ , Национална финансово-стопанска гимназия, 51.СУ „Елисавета Багряна“, СГСАГ „Христо Ботев“, 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 101. СУ „Бачо Киро“, Частно училище „Дорис Тенеди“ , Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“ , НПГПТО „М.В.Ломоносов“ и 19. СУ „Елин Пелин“.

Състезанието се проведе в три направления : „Мода и кръгова икономика“, „Преосмисляне на пластмасите“ и „Кръгова икономика за смартфони и електронни устройства“. Работата на отборите бе подкрепена от ментори от бизнес сектора, а специален гост на събитието беше предприемачът Борис Колев, който вдъхнови участниците с емоционална реч. В ролята на жури се включиха представители на местната власт и членове от екипа на JA България.

А ето ги и страхотните отбори, които бяха отличени със сертификати и специални награди от JA Bulgaria за идеите и труда си:

МодулМода и кръгова икономика“ – отбор "APRO" 

 Лора Церовска – 108. СУ "Никола Беловеждов"

 Катя Дулева – 108. СУ "Никола Беловеждов"

 Елена Доковска – 108. СУ "Никола Беловеждов"

 Каролина Маринова - Национална финансово-стопанска гимназия

 Магдалена Йорданова –101.СУ "Бачо Киро"

 

Модул „Кръгова икономика за смартфони и електронни устройства“ –

отбор „Иновативни птици“

 Райна Метева – 51. СУ„Елисавета Багряна”

 Васил Бонев - Частна Английска гимназия "Проф. Иван Апостолов"

Лидия Петрова – 108. СУ "Никола Беловеждов"

Георги Аппен – 108. СУ "Никола Беловеждов"

Лили Донева - Национална финансово-стопанска гимназия

Жаклин Табачкин - Национална финансово-стопанска гимназия

 

Модул „Преосмисляне на пластмасите“ – отбор „Chocoboo"

 Алексана Петкова - 51. СУ „Елисавета Багряна”

 Стефани Стрезива – 51. СУ „Елисавета Багряна”

 Мартина – Милчева – 51. СУ „Елисавета Багряна”

 Никола Банков – 108. СУ "Никола Беловеждов"

 Николай Петров – 108. СУ "Никола Беловеждов"

 Алекс Рангелов – 108. СУ "Никола Беловеждов"

 Камелия Маркова – 51. СУ „Елисавета Багряна”

 Светломира Стоилова – 51. СУ „Елисавета Багряна”

Иновационен лагер „Предприемачество и кръгова икономика“Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития