108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Иновации в действие 22.11

На 26.11.2019г. в 108 СУ „Никола Беловеждов”  се проведе инициатива

по Национална програма „Иновации в действие“.

Специален гост беше Вилма Доминикова -

Старши експерт по Организация на средно образование в РУО София-град.

Гости на събитието бяха също учители и ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий“, с. Априлово.

Програмата „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на иновативни идеи,

училищни практики и съвместното им изпълнение.

С иновативни методи и подходи в учебния процес, събитието се превърна в малък празник.

            Пред присъстващите бе представено:

  • Открит урок с ученици от 8 клас - ролева игра „Съд за Ахил“ по „Илиада“ на Омир,

текст в стихове – Старши учител Аурета Василева, сценарий - Старши учител Светла Михайлова;

  • Открит урок с ученици от 12 клас - ролева игра “Шестте шапки”

         на тема:"Ражда ли се или се изгражда предприемачът?"- Старши учител Ели Руменова.

Наградени бяха изявилите се ученици и техните ръководители в:

  • Изложби по различни теми: „Времето и парите“  и „Какво работят хората“;
  • Изложение на мини учебни компании;
  • Открит урок - ролева игра „Действие на електричния ток върху човешкия организъм“
  • Изложение „Предприемчиви звезди в кухнята“- представата им за Космоса, чрез кулинарни умения.