108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


ДЗИ

Заповед на министъра на образованието и науката за провеждането на

държавнизрелостни изпити за учебната 2019/2020 г.

 

 

 XII клас

 ДЗИ по БЕЛ -20 май 2020 г., начало 08,00 ч.

 Втори ДЗИ - 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика–в периода 26 май 2020 г.–29 май

2020 г