108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

ДЗИ

Заповед № РД09-2046/ 28.08.2023  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2023 – 2024 година  

Сесия май – юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08:30 ч

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г.


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития