108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС!

07 Юни 2021 г.

Записването на приетите ученици се извършва на място в училището от родителите/настойниците на учениците или упълномощено от родителя/настойника лице от 7 до 11 юни 2021 година от 08.00 до 17.00 часа

или в системата ИСОДЗ чрез електронен подпис (от 8 юни 2021 г.)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  2. Удостоверение за раждане на детето - копие.

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ЗАПИСАНИТЕ В ПЪРВИ КЛАС:

22 юни 2021 г.; 18:30 ч.Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития