108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Библиотека

"Книгите - това са приятели. Безстрастни, но верни."

Виктор Юго

История

           Първите библиотеки са само частични библиотеки, тъй като били съставени в голямата си част от непубликувани записи, които обикновено се смятат за архивни сбирки. Археологическите разкопки от древните градове-държави на Шумер разкриват стаи в храмове, пълни с глинени плочки с клинописно писмо. Тези архиви били направени предимно от записи на търговски транзакции и инвентарии, като само някои от документите се отнасяли до теологична материя, исторически записи и легенди. По същия начин стоят нещата с управническите и храмови записи върху папирус в Древен Египет. Най-ранните открити частни архиви са били пазени в Угарит, като най-вероятно съхраняваната кореспонденция и инвентарии, текстовете и митовете са били пазени по-скоро за преподаване на нови клинописи.

           Частните или лични библиотеки, състоящи се от нелитературни и литературни книги (за разлика от институционалните записи пазени в архивите), се появяват за първи път в Гърция, като първите от тях се датират от 5 век преди Христа. Известните събирачи на книги от Елиническата Древност са описани през късния ХХ век в Deipnosophistae (Epitome, книга I). Библиотеките съдържали пергаменти свитъци или папирусни свитъци. Имало едва няколко държавни или царски библиотеки, като Александрийската Библиотека, които били отворени за образованата публика, но като цяло колекциите били частни.

          Същинското начало на българската текуща национална библиография се поставя през 1897 г., когато Народното събрание приема „Закон за депозиране на печатни издания в Народните библиотеки“.

Настояще

        Първото и най-важно нещо за едно училище е изграждането и поддържането на библиотека, която да обслужва всестранните интереси и потребности на читателите. От създаването на 108 училище "Никола Беловеждов" през 1972 година до днес фондът на библиотеката непрекъснато се обогатява. В момента тя предлага на своите читатели  заглавия от българската и чуждестранна литература от всички отрасли на знанието, съобразени с интересите на разнообразната си читателска аудитория. 
         Библиотеката се ползва както от ученици от първи до дванадесети клас, така също от учители. Ето защо въпросът с постоянното й обогатяване с нова, актуална и стойностна литература е много важен. От училищния бюджет са заделени средства и е извършен пълен ремонт и обновяване на библиотеката. Функционират компютърна система и мултифункционално устройство, които са в помощ на читателите.  

 


библиотекаБиблиотекаБиблиотека

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития