108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Юлия Борисова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в  СУ „Св. Климент Охридски“,  гр. София 

Квалификация:  Учител начален етап. Притежава IV ПКС по специалността

Трудов стаж Професионален педагогически стаж - 35 години 

От 1996 г. е преподавател в начален етап в 108. СУ „Никола Беловеждов“.  

Езици: Английски език – ниво В2; Руски език- отлично владеене

Компютърни уменияотлично ниво

. Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития