108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Цветомира Василева

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено  в  СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, Специалност: Биологияспециализация „Хидробиология и опазване на водите 

Втора специалност: „Учител по биология“.  

Квалификации: Притежава V ПКС по Биология

Трудов стаж: ЦЛОЕ, БАН 

От септември 2000 г. е  учител по Биология в 108СУ „Никола Беловеждов“. Преподава на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Учител по предметите: Биология и здравно образование и Човекът и природата 

Езици: писмен и говорим руски езикработно ниво английски език. 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още