108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Цветелина Георгиева

учител

Образование: висше, бакалавър, завършено в НСА Васил Левски“, гр. София. 

Трудов стаж: от септември 2015 г е учител по Физическо възпитание и спорт в 108. СУ „Никола Беловеждов“. Преподава на деца   от I -VII  клас по Физическо възпитание и спорт. 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още