108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Христина Цекова

старши учител

Образование : висше, магистър, завършено в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Специалност : Начална училищна педагогика

Специализация : Физическо възпитание 

Квалификации: ІV ПКС по Начална училищна педагогика, Сертификати за обучения по Компютърни умения, Работа с образователен софтуер „Еnvision“, Развитие на ключови компетентности у учениците и други. 

Трудов стаж : педагогически стаж - 39 години. 

От септември 1990 г. е начален учител в 108. СУ „Никола Беловеждов. 

От 2010 г до 2018 г. – базов учител към СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 

Езици: Владее писмено и говоримо руски език

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още