108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Христина Ангелова

учител

Образование: висше, магистър завършено в СУ  „Св. Климент Охридски”, гр.София 

Специалност: Славянска филология 

Трудов стаж: От януари 2021 година е учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/в 108. СУ „ Никола Беловеждов”  

 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още