108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Теодора Георгиева

учител

Образование: висше, магистър, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Бургас, Специалност: Българска филология, магистърска програма: „Eзик, литература, образование“

Квалификация:  Българска филология,  филолог и учител по български език и литература

Допълнителни квалификации: V ПКС (в процес на придобиван)

Допълнителни обучения:

„Училище в облака: Въведение“ – 2023 г.

“Професионално портфолио - инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя” – 2020 г.

“Стратегии и техники за мотивиране на учениците” -  2023 г.

“Превенция и интервенции на насилието в училище” - 2022 г.

Трудов стаж:

От 2022 г. - учител в 108. СУ „Никола Беловеждов„.

От 2021–2022 г. – учител по БЕЛ в 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев”

От 2019 до 2021 г. – учител по БЕЛ в СУ “Петко Росен ” гр. Бургас

Преподава в прогимназиален етап - задължителни и избираеми дисциплини (БЕЛ)Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития