108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Татяна Бонева

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в ЮЗУ Неофит Рилски, гр. Благоевград 

Специалност: Начална училищна педагогика 

КвалификацииIV ПКС по Начална педагогика 

Трудов стаж: 37 години педагогически стаж. Работи в 108. СУ Никола Беловеждов”, 

гр. София от 1996 година като учител начален етап Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още