108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Таня Николова

учител

Образование: висше, бакалавър, завършено в  ЮУ „ Неофит Рилски „ , гр. Благоевград  

Специалност: Педагогика на обучението по техника и технологии 

Квалификация: Учител по Технологии и предприемачество   

Педагогически стаж: От 13.02.2017 - 07.02.2018. в 81. СУ “Виктор Юго”  

От февруари 2022 г. е учител в 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр.София.  

Преподава по  предмет Технологии и предприемачество. 

Езици: изучавала английски и испански език Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още