108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Стефка Томова

учител

Образование: висше, магистър, завършено в УНСС гр.София 

В процес на  обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Начална училищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ 

Трудов стаж: 24 години 

Работи в 108. СУ „Никола Беловеждов от 2021 г.  Учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/.

Умения: Ефективна комуникация, креативност, позитивна нагласа, ангажираност, Internet, Microsoft Office, Open OfficeНашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още