108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Румяна Димитрова

старши учител

Образование: висше,  магистър, завършено в  ПУ„Паисий Хилендарски“, 

гр. Пловдив 

Специалности: Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика 

Квалификация: Детски учител, Начален учител I IV клас със специалност „Труд и техника“, ХореографМед.сестра по гражданска отбрана 

Професионални квалификации по Информационни технологии и  

Компютърно моделиране. 

Притежава II ПКС - Начална училищна педагогикаСпециализация по   

Съвременни аспекти на обучението по български езикчетене и математика IV клас. 

Защитила дипломна работа на тема:Психомоторната готовност на децата  

за училищно обучение“. 

14 кварификационни кредита  за периода  2017 – 2021 г. 

Педагогически стаж: 29 годиниОт септември 2007 г. е учител в 108 СУ „Никола Беловеждов“, гр.СофияПреподава на деца  в предучилищен и начален етап

Eзици: Изучавала английски и руски език. 

Умения: Пише поезия. 

 

 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития