108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Росислава Димова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 

Квалификация: Учител по Физика и Математика, притежава IV ПКС от 2007 г. 

Трудов стаж: от септември 1998 г. до август 2000 г. е учител по Физика и Математика  

в 71.СУ „Пейо Яворов“ 

От септември 2000 г. до момента е учител по Физика и Математика в 108. СУ „Никола Беловеждов“. 

Лектор по Физика и астрономия в 83. ОУ „Елин Пелин за една учебна година. 

Преподава на ученици от  прогимназиален и гимназиален етап. 

Награди: „Златен учител“, медал - випуск 2004 г. 

Грамота и плакет от СО, район "Искър" за постигнати високи резултати в  

професионалната дейност и за принос в българското образование, 2020 г. 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още