108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Рафие Карамфилова

учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУ ,,Св. Климент Охридски”, гр.София  Специалност: ,,ИКТ в образованието‘‘  и бакалавър в ЮУ ,,Неофит Рилски”- специалност ,,Начална училищна педагогика с чужд език‘‘ 

Квалификация: педагог – начален учител, начален учител по Английски език, специалист по Информационни и комуникационни технологии в образованието 

Притежава IV ПКС по специалност Начална училищна педагогика. 

Трудов стаж: от септември 2017 г. е учител в 108. СУ ,,Никола Беловеждов“. Учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/ и  Информационни технологии в начален етап. Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития