108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Райна Спасова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено във ВПИ, гр. Благоевград 

Квалификация: Детски учител. Притежава IV ПКС. 
Трудов стажОт м. 08.2000 г. Член и Обществен възпитател в МКБППМН район „Искър“.  От септември 2019 г. старши учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/  в 108. СУ „Никола Беловеждов 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития