108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Петя Георгиева

старши учител

Образование: Висше, магистър, завършено в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив 

Специалност: Начална училищна педагогика  

Квалификация: Начална училищна педагогика и чужд език, завършена в ЮУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. 

Трудов стаж: От 01.09.2003 година е учител по Английски език в 108. СУ „Никола Беловеждов“. Преподава на деца в начален етап I - IV клас. 

Език: владее руски и английски език. 

 

 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития