108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Пенка Тодорова

учител

Образование: висше, магистър, Стопанска академия „Д. Ценов”, гр.Свищов – специалност „Мениджмънт на бизнес организациите“

Квалификация: „Стопанско управление“, икономист

Допълнителни квалификации:

СДК „Патентно право“ – Технически университет, гр. София 

СДК „Учител по икономика“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София

Специализация „Маркетинг, реклама и бизнескомуникации“ – НБУ, гр.София

Трудов стаж:

От 2022 г. - учител в 108. СУ „Никола Беловеждов

От 2021–2022 г. - учител по икономика в НПГПТО „М. В. Ломоносов“

От 2009 до сега – Собствен бизнес. Национален и европейски патентен представител по ИС за марки, ГО и ПД. Консултант по Европейски програми, свързани с иновации и ИС

От 1996–2009 г.  – Патентно ведомство на Р. България

Преподава в Първи гимназиален етап - задължителни и избираеми дисциплини по "Въведение в предприемачеството", "Предприемачество", "Бизнес комуникации", "Маркетинг", "Зелено предприемачество", "Счетоводство и бизнес анализ", "Лични финанси".Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития