108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Низиха Поченлисис

учител

Образование: висше, магистър, завършено в ЮЗУ „Неофит Рилски“,

гр. Благоевград

Специалност: „Начална училищна педагогика”

Квалификация: педагог - начален учител

Трудов стаж: От месец септември 2023 г. е учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/  в 108. СУ „Никола Беловеждов“,  гр. София Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития