108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Наталия Найденова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУ „Св. Климент Охридски“, 

гр. София 

Специалност: Начална училищна педагогика, Труд и творчество, Изобразително изкуство 

Квалификация: Начален учител. Притежава V ПКС. 

Трудов стаж: 36 год., от които 26 год. в 108. СУ „Никола Беловеждов“. Преподава на деца в начален етап I - IV клас. 

През годините е завършила различни курсове, като прилага наученото в практиката. 

Философия на преподаване: „За да бъдеш добър преподавател необходимо е да обичаш  това, което преподаваш и тези, на които преподаваш“. 

                                                                                                              В.О.Ключевски Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още