108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Надя Чанкова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено във ВПИ  „Константин  Преславски”,  

гр. Шумен  

Специалност: Начална педагогика 

Специализация: Физическо възпитание 

Трудов стаж: От  1. IX.1995 г. до 1.IX.2007 г. – начален учител в СОУ  „Христо  Ботев”, с. Чепинци,  обл. Смолян. От   9.IX.2013 г. до 8. IX.2019 г. – старши възпитател ПИГ в 109. ОУ „Христо Смирненски” , гр. София.  

От 9. IX.2019 г. старши учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/  в 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София 

Езици: писмен и говорим руски и гръцки език 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още