108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Надя Русева

старши учител

 

Образование: висше, магистър, завършено в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 

Специалности: Педагогика; Български език и литература 

Специализации: Реторика и Управление на образованието. 

Квалификации: СДК - Модернизация на образователния процес I - IV клас към ДИУУ на СУ  

СДК Информационно осигуряване на бизнеса, ХТМУ гр. София.  

Притежава III ПКС – Начална училищна педагогика.  

Професионални квалификации по Информационни технологии и Компютърно моделиране, Дигитални инструменти в класната стая - СУ „Св. Кл. Охридски“ и др 

16 квалификационни кредита за периода 2017 – 2021 г. Одобрена за Microsoft Innovative Educator Expertfor 2021 - 2022 г. 

Трудов стаж: 30 години, в 108. СУ „Никола Беловеждовот 06.02.1995 г. Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски“ от 2010 г. Председател на ЕКК наначален етап от 2015 г. 

Езици: Английски езикниво C1, немски и руски език 

 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития