108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Михаела Петрова

учител

Образование: Висше, бакалавър, завършено в СУ “Св. Климент Охридски” , гр. София 
Магистър (студент) в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София 
Специалност:Журналистика”- бакалавър; Начална училищна педагогика”- магистър 
Трудов стаж: От февруари 2022 г. е учител в група за Целодневна организация  

на учебния ден/УГЦОУД/ в 108. СУ “Никола Беловеждов”. 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още