108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Милена Кондева

учител

Образование: висше, магистър, завършено  в СУ “Св.Климент Охридски”, гр.София
Специалност: Химия, Специализация - “ Химична екология”
Магистър специалност: ”Физика и математика”, специализация ”Методика на обучението по  физика и астрономия”,  завършени в СУ “Св.Климент Охридски”
Квалификации: СДК “Учител” в СУ “Св.Климент Охридски”; обучителен курс “Организация на      обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап”, ДИУУ, гр. София
Трудов стаж: химик в БАН – ИЯИЯЕ, група по радиационна химия. От 2016 г. учител  ХООС и ЧП в  108. СУ “Никола Беловеждов”.
Езици:  английски език, ниво А1: разговорен руски езикНашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития