108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Мария Генова

учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУ Св. „Климент Охридски“ гр. София

Специалност: Музикална педагогика

Квалификация: Учител - музикален педагог

Бакалавър, завършен в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ гр. Пловдив

Специалност: Изпълнителско изкуство - народно пеене

Квалификация: Изпълнител и преподавател по народно пеене

Трудов стаж: 1 година педагогически стаж като учител в детска градина.                                           

От септември 2022 г. е учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/ в начален етап - II клас и учител по музика в начален етап - I– II клас в 108. СУ „Никола Беловеждов“.                                                                                                     

От септември 2023 г. е учител по музика в начален етап -  I- IV  клас в 108. СУ „Никола Беловеждов“.                                                                                                     

Езици: Владее писмено и говоримо италиански и английски език

Философия на преподаване: Учителят трябва да е ярка личност с много качества и добродетели в очите на децата, той трябва да вдъхновява и да води по пътя на знанието. Моята основна цел е да създам творческа обстановка, в която учениците ще разбират и усвояват материала, който ще поднасям.Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития