108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Мариян Моровяков

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в НСА "Васил Левски", гр. София

Квалификация: учител по физическо възпитание и спорт. Втора квалификация - преподавател-методист по масово – оздравителна физкултураПритежава ПКС по ФВС. 

Трудов стаж: от м.ноември 2006 г. – учител по ФВС в 108. СУ”Никола Беловеждов”. Преподава на ученици  от I - XII клас. 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още