108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Любка Стоянова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив 

Специалност: Начална педагогика 

Квалификации: учител по информационни технологии I – IV клас, ТУ – гр. Стара Загора; Професионално-педагогическа специализацияМодернизация на образователния процес“. Притежава III ПКС. 

Трудов стаж: от септември 2010 г.старши начален учител в 108 СУ „Никола Беловеждов 

Удостоена с Грамота за 1 .IX. 2019 г. от СО район “Искър” за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в българското образование. Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития