108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Любка Петрова

старши учител

Образованиевисше, магистър завършено в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 

Специалност: Английска филология 

Квалификация: Учител по Английски език  

СУ, ПУ „П. Хилендарски“, гр. Пловдив. Притежава  III ПКС по Английски език. 

Трудов стаж: от  01.09.2017 г. е учител в 108. СУ „ Никола Беловеждов“ по Английски език. Преподава на ученици от I - XII клас. Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още