108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Лилия Тодорова

директор

Висше образование -  СУ "Св. Климент Охридски"

Бакалавър - Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър - Образователен мениджмънт 

Притежава IV ПКС

Стаж - От 2003 г. до 2016 г. работи като начален учител в 120 ОУ "Г. С. Раковски". През 2016 г. е назначена като директор на 192 СУ "Христо Ботев". 

От месец август 2020 г. е директор на 108 СУ "Никола Беловеждов".Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития