108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Клара Владиславова

учител

Образаниеов: висше, магистър, завършено в СУ  „Св. Климент Охридски”, гр. София 

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, с професионална квалификация: Педагог, начален учител 

Висше, бакалавър, завършено в СУ  „Св. Климент Охридски”. 

Специалност: История, с професионална квалификация: учител по История и цивилизации 

Трудов стаж: От 2014 година е учител в /ГЦОУД/ в 108. СУ „ Никола Беловеждов 

 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още