108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Илияна Калоянова

учител

Образование: висше, завършено в Русенски университет “Ангел Кънчев”, гр. Русе

Специалност: Стопанско управление

Квалификации: Учител по икономически учебни дисциплини, завършено образование в Югозападен университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград; професионална квалификация по Практически английски език, придобита в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, гр. София. Професионално обучение по Основи на Photoshop, компютърна графика

Езици: владее писмено и говоримо френски език.

Етап на преподаване:прогимназиален

Предмети на преподаване: Технологии и предприемачество.Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития