108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Иванка Панталеева

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в ЮУ, гр.Благоевград 

Специалност:  Българска филология с новогръцки език  

Квалификация: Учител по Български език и литература, Английски език, начален учител в ГЦОУД. Английска филология: до момента завършен пети семестър на специалността; в процес на обучение - изнесено обучение - гр. София  

Трудов стаж: От септември 2020 г. начален учител в група за целодневна организация на учебния ден      /УГЦОУД/  в 108 СУ “Никола Беловеждов”. Притежава V ПКС начална педагогика.   

Езициписмено и говоримо английски, руски и гръцки език   Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още