108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Иванка Иванова

учител

Образование: висше, бакалавър, завършено в ЮЗУ „ Неофит Рилски“

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, с

професионална квалификация: Педагог, начален учител

Трудов стаж: От месец септември 2023 година е   учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/ в 108. СУ „ Никола Беловеждов”.Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития