108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Иванка Банева

старши учител

Образованиевисше, магистър, завършено във ВПИ “Неофит Рилски“, гр. Благоевград 

Специалност:  Начална училищна педагогика

КвалификацияНачален учител; Учител по ранно чуждоезиково обучение – Английски език, придобита в СУ Св.Климент Охридски“; Учител по Информационни технологии  I - IV клас, придобита в СУ “Св.Климент Охридски“, гр. София. Притежава свидетелство за II ПКС, СУ Св.Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, гр.София. 

Трудов стаж: от 1998 г.е начален учител в 108. СУ „Никола БеловеждовНашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още