108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Евгения Богданова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, 

гр. Пловдив 

Квалификация:  Учител по Музика   

Трудов стаж: учител в прогимназиален и гимназиален етап 

От 2016 г. преподава  по Музика в 108. СУ „Никола Беловеждовна ученици от V -X клас. Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още