108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Д-р Биляна Стойнова

учител

Образование: висше, магистър, завършено 1999 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София 

Специалност: Математика 

През 2014 г. придобива ОНС „Доктор“ в направление „Информатика и компютърни науки“.  

Втора специалност „Учител по математика и информатика“. 

КвалификацияСертифициран Google и Microsoft обучител. Притежава голям брой сертификати в сферата на дигиталните компетентности. 

Трудов стаж: От септември 2020 г. ръководител на направление „ИКТ“ в 108. СУ "Никола Беловеждов".Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още