108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Димитър Неков

учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУСв. Климент Охридски”, гр. София 

Втора магистратура – Човешки ресурси в УНСС, в процес на завършване. 

Квалификация: учител по философски дисциплини и Гражданско образование. Притежава V ПКС по специалността.  

Трудов стаж: от 2017 г. преподава на ученици от VIII - XII клас в СУ „Никола Беловеждов Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още