108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Десислава Милева

старши учител

Образование:  висше, бакалавър, завършено във ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, с професионална квалификация: Педагог, начален учител 

Трудов стаж:  Работила е като обществен възпитател към МКБППМН в град Враца. От 2016 година е учител в група за целодневна организация на учебния ден /УГЦОУД/ в 108. СУ „ Никола Беловеждов”. Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития