108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Гергана Стоева

учител

Образование: средно, бакалавър (студент) в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Трудов стаж: От ноември 2022 г. преподава в 108 СУ "Никола Беловеждов" в  УГЦОУД  /учител в група за целодневна организация на учебния ден/Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития