108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Гален Гатев

учител

Образование: бакалавър, Държавна Музикална Академия “Панчо Владигеров”, гр. София

Магистър, ВТУ “СВ. СВ. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

Квалификация: Естраден изпълнител, Педагогика на обучението по музика

Предишен опит: Професионален музикант, с опит в преподаването и ръководенето на музикално образование на деца от всякаква възраст, включително деца със специални образователни потребности.

Опит в работата с различни инструменти, подготовка и

разработване на учебни планове и програми, както и планиране

на различни дейности, свързани с развитието на учениците. Също

така, има  богат опит с озвучаването на концерти и подготовка на

деца за сценични изяви.      Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития