108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Виолетка Стоева

Старши учител

Образование: висше,  магистър, завършено във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново  

Квалификация учител по История и География

Притежава II ПКС по История. 

Трудов стаж: от месец септември 2017 г.  е старши учител в група за целодневна организация на учебния процес /УГЦОУД/ в V клас, а от септември 2021 г.  е преподавател и по история в V клас. 

Езици: владее писмено и говоримо английски и руски език  Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още