108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Вася Иванова

старши учител

Образование: професионален бакалавър, завършен в ПИ "Дичо Петров", гр. Смолян Специалности: Български език и литература ; Английски език ; Изобразително изкуство 

КвалификацииРабота с електронни ресурси в образованието, Първа долекарска помощ, Работа с интерактивна дъска, Управление на агресивно поведение,Формиране на знания , умения и компетентности за оценяване на учениците, Методи за работа с класа за управление на агресивното поведение, Подготовка и управление на проекти. 

Трудов стаж: от 2018 г. е учител по Английски език в 108. СУ „Никола Беловеждов“ в прогимназиален етап. Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития