108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Васил Тодоров

учител

Образование: висше, бакалавър от 2018 г., завършено в ,,Св. Св. Кирил и Методий“ , гр. Велико Търново  

Специалност: История 

Професионална квалификация: Педагогика на преподаването по История и цивилизации, придобита във ВУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ 

В процес на обучение: Магистърска програма - Управление на образованието,  

ВУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“  

Трудов стаж: Учител по История и цивилизации в 108. СУ Никола Беловеждов“ от 2019 г. Преподава на ученици от V до X клас.  Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития