108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Валерия Микова

учител

Образованиевисше, бакалавър, завършено в ЮУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград   

Специалност: Предучилищна педагогика и английски език. 

Квалификации: Учител по Английски език, придобита в  СУ “Св.Климент Охридски“, гр.София, ФКНФ - Катедра Англицистика и Американистика 

Oxford University – On-line Course – (Teaching English to teenagers) 

Учител по Английски език в гимназиален етап. 

Учителски стаж: от м.Септември 2021 г е учител по Английски език в 108 СУ.  Преподава на VIII -XI клас. 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още