108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Валентина Воденска

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУ “Климент Охридски“, гр. София

Квалификация: Математик, Учител по математикаПритежава V ПКС по Математика 

Трудов стаж: от септември 2021 г. е учител по Математика в 108. СУ„Никола Беловеждов и Заместник - директор УД. Преподава на деца  в  прогимназиален етап 

Езици: Владее  говоримо руски и английски език

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още