108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Бистра Христова

Старши ресурсен учител

Образование: висше, магистър, завършено в ПУ “П. Хилендарски”, със специалност “Учител по биология,,. Магистър, завършен  в СУ “Св. Климент Охридски” със специалност “Учител по химия и химични технологии“ и „Специална педагогика,, Магистър по Теология с квалификация   „учител по религия“. 

Квалификации: “Подготовка на ресурсни учители за ученици със СОП“. Притежава III ПКС по Биология. 

Педагогически стаж26 г.  

До 1998 г. учител по Биология и Химия в прогимназиален етап. 

1998 -1999 г. възпитател в прогимназиален етап в 192. ОУ “Отец Паисий”.

2004-2007г. учител за обучение на деца със СОП в начален и прогимназиален етап в 150. ОУ ”Цар Симеон Първи”. Десет години учител за обучение на деца със СОП РЦПППО-гр.София. От 2017 г. е учител на ученици  със СОП в 108. СУ "Никола Беловеждов". 

Езици: Владее писмено и говоримо руски и английски езикНашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития